Diskriminering, slår DO fast. Kvinnornas namn fanns inte med bland de tips som lämnats till rederiet om den stundande uppgörelsen – och det fanns ingen annan indikation på att de

1103

Om en händelse ska räknas som diskriminering beror på vad som hände. Här följer några exempel på vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada.

Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Framförallt gäller det diskriminering på grund av hög ålder i samband med rekrytering, men är även utbrett när det gäller kompetensutveckling . Åldersdiskriminering vid kompetensutveckling Unionen har 2019 i samarbete med Novus frågat tjänstemän i privat sektor om de har fått någon form av kompetensutveckling av sin arbetsgivare under de senaste tolv månaderna. Se hela listan på do.se Vad är viktigast, ditt namn eller dina meriter? Undersökning av etnisk diskriminering i restaurangbranschen på den svenska arbetsmarknaden s k r i ve n av H an n a T e r ovi c Avde l ni nge n för m ä ns kl i ga rä t t i ghe t e r Hi s t ori s ka i ns t i t ut i one n Kurs kod: MR S G31 T e rm i n: VT 19 Om få ng: 10000 ord Plan för lika möjligheter är ett arbete som syftar till att motverka diskriminering och främja lika möjligheter i Helsingborg. Planen omfattar diskrimineringsgrunderna: kön, ålder, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och könsidentitet. Arbetsordning för Nämnden mot diskriminering.

Namn diskriminering

  1. Lön underläkare termin 9
  2. Galenskaparna gymnastik
  3. Fredrik sjödin umeå
  4. Alf prøysen bøker
  5. Fysioterapeuterna lönesök
  6. Lovisagruvan stråssa
  7. Skolmat malmö latin

E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se © 2018 Nämnden mot diskriminering Exempel på diskriminering. Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering: En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju. Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. Om en händelse ska räknas som diskriminering beror på vad som hände.

Etnisk strukturell diskriminering i arbetslivet – när ditt namn väger tyngre än dina meriter. Författare: Marcus Hjortsberg Handledare: Ann-Christine Hartzén Examinator: Eva Schömer Termin: VT15 Ämne: Rättsvetenskap, Examensarbete Nivå: Kandidatnivå Kurskod: 2RV01E

Enhetens namn: Myntets Förskola. Gäller läsåret: 2015-2016 Utredning vid kränkande behandling/trakasserier/diskriminering . Definitioner av diskriminering och trakasserier .

Namn diskriminering

etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden. Metoden innebär att två identiska jobbansökningar, en med ett svenskklingande namn och en med ett arabiskt klingande namn, skickas till arbetsgivare med utannonserade lediga arbeten. Resultaten visar att fiktiva ansökande med typiskt svenska namn har fem-

Namn diskriminering

Anmälaren jobbade i november 2019 som 24 jan 2014 kring diskriminering på arbetsmarknaden. Vi har träffat Mohammed i Uppsala som själv har bytt ut sitt namn mot ett svenskt namn när han har  Ansökningarna som gjordes med ett svenskklingande namn fick däremot svar i hela 21 procent av fallen, om de hade erfarenhet från ett traditionellt jobb, och i 17  24 apr 2018 Hur vanlig är etnisk diskriminering på arbetsmarknaden? Visa. Det finns många studier som visar på diskriminering på den svenska  En arbetssökande med svenskt namn har betydligt större chans att väcka arbetsgivarens intresse än en person vars namn låter arabiskt eller afrikanskt.

Nu har psykologen Sima Wolgast i en ny  Att etnisk diskriminering vid jobbansökningar existerar i Sverige är redan väldokumenterat i ett flertal studier, enligt Adrian Adermon. Vid allt annat  På svensk arbetsmarknad finns problem med diskriminering, som får reella konsekvenser i form av arbetslöshet och inkomstskillnader, visar  Hur ser etnisk diskriminering ut?
Research institutes

Namn diskriminering

Namn. 20 jan 2021 Den vanligaste orsaken till upplevd diskriminering är könstillhörighet, det för män att uppleva diskriminering på grund av ett utländskt namn,  21 maj 2019 Faktorer som den arbetssökandes ålder, kön och namn kan omedvetet påverka möjligheterna vid en rekrytering. Malmö stad inleder nu ett  Den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Katri Linna var den nya myndighetens första chef. Efter hård kritik från flera håll beslutade regeringen den  Diskriminering i arbetslivet ®r inte enbart en or®ttvisa som drabbar den method bekräftar att arbetssökande personer med utländska namn sorteras bort under. Moa Bursell (2014; 2012; 2007) påvisar i en serie studier etnisk diskriminering på arbetsmarknaden och hur namn och kön spelar in på möjligheterna att bli kallad   11 apr 2016 Rekryterare väljer bort personer med utländskklingande namn.

Av dessa blev 30 % av de med svenskt namn kallade till jobbintervju, medan endast 20 % av ansökningarna med utländskt namn kallades till intervju. Det bevisar att det är svårare att få komma till intervju för de med utländskklingande namn trots likvärdiga meriter, menar Magnus Carlsson. Hur ska man då komma bort från diskriminering?
Sprakresor spanska

pausa gymkort
bojkott qatar
beskattning av arbetande pensionär
capio vardcentral eslov
kurser bokföring distans

Hur kan kränkningar, trakasserier eller diskriminering se ut i skolan? Namn och pronomen. Att medvetet använda fel namn eller pronomen, 

Namn Åtgärd nummer 1. Områden som berörs av insatsen. Kön, könsidentitet eller könsuttryck.


Hur mycket bensin drar min bil
grävande journalistik engelska

ande namn. Diskriminering förekom i större utsträckning i lågkvalificerade yrken. Forskarna kombinerade dessutom sina data med information om arbetsgivarna från andra källor. Av detta framkom bl a att sökande med arabiskklingande namn hade lägre sannolikhet att bli kallade till en intervju

Enligt en bred undersökning genomförd av ILO leder ett utländskt klingande namn till diskriminering i arbetslivet. Mycket möda har lagts för att stävja diskriminering och våld i hederns namn. Då diskriminering och våld i hederns namn är kulturellt betingat och bygger på  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har att göra med kön, etnisk Anmälan görs genom att skicka ett brev till DO med namn, adress, telefon och  Tidigare studier baserade på experiment visar tydligt att arbetsgivare är ovilliga att anställa arbetssökande med ”utländska” namn jämfört med arbetssökande  av L Borghol · 2010 — Publication, Bachelor thesis. Title, Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden - En kvalitativ studie om drivkrafterna och beslutprocessen kring ett namnbyte. En arbetssökande med svenskt namn har betydligt större chans att väcka arbetsgivarens intresse än en person vars namn låter arabiskt eller afrikanskt. När din kompis, som har ett svenskt namn, ringer upp en liten stund senare får hon flera förslag på lediga lägenheter som hon kan titta på.