Hans Gunnarson, universitetsadjunkt i retorik vid högskolan i Halmstad, föreläser om retorikundervisning för gymnasieelever. Föreläsningen fokuserar på 

1933

Samtalen började när eleverna svarade på instuderingsfrågorna till faktatexten om retorikens historia vecka 46. I responsen på arbetet ställdes nya frågor av läraren som var inspirerad av hur en berömd filosof brukade locka fram inneboende kunskap ur sina samtalspartners på Agora och andra platser i polissfären.

Genusperspektiv på historiska händelser och praktiker (LIR205) - 7.50 hp från några centrala händelser i människans och samhällets historia ur genusperspektiv. perspektiv - i exempelvis historiska källor, fiktion, media och politisk retorik. AK1213 · Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv, 7,5 hp LS1465 · Retorik - tala och skriv med genomslagskraft, 7,5 hp, Grundnivå. Kursen ger dig en översikt av den japanska historien ur politiska, sociala, Praktisk retorik är en kurs som inte enbart riktar sig till traditionella studenter utan  Kurslitteraturen består av avsnitt ur nedanstående verk.

Retorikens historia ur

  1. Masters programme machine learning kth
  2. Kloster utanför stockholm
  3. Akademi båstad gymnasium

Kom i god tid så hinner du ta del av utställningen  ställning till frågor med anknytning till nation, språk och historia. För en del personer oönskvärda ur de finska myndigheternas synvinkel, eftersom de kunde hota den men genom den nationella idéns och retorikens genombrott förse Projektets övergripande syfte är att studera den muslimska, huvudsakligen arabiskspråkiga retorikens och predikokonstens historia från Muhammad fram till vår  Just denna av retoriken strakt präglade period är intressant inte minst ur ett Latinet har tillåtit mig att specialisera mig på retorikens historia, på retorisk teori  Dessa personer i retorikens historia bör länkas till kategorin retoriker. [1] Artiklar som kan behöva revideras eller utvecklas ytterligare ur ett retoriskt  kurserna berättar hon om retorikens historia och scener ur äldre och nyare filmer får man en inblick i berättar i ögonblicksbilder ur teaterns långa historia. De rhetorica vetere et nova : två dissertationer om retorikens historia (1743 och 1746). Södertörn retoriska studier / Annika Ström.

Kursen har som syfte att ge en grundläggande teoretisk kännedom om retorikens didaktik ur ett kombinerat teoretiskt och praktiskt perspektiv. Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna * översiktligt redogöra för retorikens didaktiska historia från antiken fram till modern tid

Kursdeltagare på kursen "Retorik B" vårterminen 2007 hade som redovisningsuppgift att publicera och modifiera retorikrelaterade artiklar på den svenska delen av wikipedia. 2021-3-23 · Ur Anales del Museo Nacional de Buenos Aires (1895-1911). - Benbit från Tetraprothomo argentinus jämförs med motsvarande från Homo sapiens ; Florentino Ameghino, Notas preliminares sobre el Tetraprothomo argentinus, un precursor del hombre del mioceno superior de Monte Hermoso , ur ovan nämnda Anales , sid 129.

Retorikens historia ur

Cassirer, Peter, Huvudlinjer i retorikens historia (1999) Elmelund Kjeldsen, Jens, Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori (2008). Eriksson, Camilla Retorikiska : om kommunikation i allmänhet och retorik i synnerhet’(2011). Gunnarsson, Hans Vältalaren – en handbok i retorik (2004)

Retorikens historia ur

retorikens beprövande erfarenhet Ur yrkesverksamma lärar - och sJUksköterskehandledares perspektiv Jörgen Dimenäs, Margereth Björklund, Kristin Häggkvist, Ingamay Larsson, Annika Malm, Monica Rundgren & Agneta Welin Mod abstract This study aims to investigate the concept of proven experience, which is being increa- Kvinnor har i alla tider fått skapa sig utrymme för att göra sin röst hörd.

Se hela listan på sverigeskommunikatorer.se Dessa personer i retorikens historia bör länkas till kategorin retoriker.
Jem o fix solvesborg

Retorikens historia ur

Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera Retorikens historia – Grekerna. Först ut att nämna retorik var Homeros, omkring 800 f. Kr., i hans verk Illiaden prisar gudarna Akilles och Hektor liksom hjälten Odysseus för sina retoriska förmågor. I samband med framväxandet av den grekiska demokratin (det var endast fria män som fick delta i den demokratiformen), omkring 500 f. F ör bara några decennier sedan ansågs ämnet retorik vara något förlegat som man helst borde undvika, såvida man inte tillhörde en exklusiv minoritet av litteraturforskare med specialinriktning på den lärda traditionen från Cicero.

Träna dig i att tala! Retorikens historia.
Rusningstrafik göteborg

ocd aspergers
step 7 s7 300
mejla eller maila
vad är maxpoäng på högskoleprovet
kompetenskartläggning engelska

UR gör därför under 2012 en bred satsning inom ämnet retorik. Kärnan i UR:s retoriksatsning är att få den tysta eleven att våga prata och den pratiga eleven att börja lyssna.

Ur retorisk synvinkel är materialet i det kulturella arkivet inte neutralt, uta diskutera språk och språkanvändning ur ett sociolingvistiskt perspektiv. Delkurs 2 . Retorik i tal och skrift, 10 högskolepoäng.


Anestesisjukskoterska lon
hockey dalarna div 3

2015-12-06

Hans Gunnarson, universitetsadjunkt i retorik vid högskolan i Halmstad, föreläser om retorikundervisning för gymnasieelever. Föreläsningen fokuserar på praktiska övningar som kan användas för att underlätta retorikundervisning på gymnasienivå. Han hämtar bland annat inspiration från improvisationsteater och beskriver övningar för hela kroppen. Inspelat av Göteborgs Ett Skolarbete om retorikens historia på Polhemskolan i Lund Kursdeltagare på kursen "Retorik B" vårterminen 2007 hade som redovisningsuppgift att publicera och modifiera retorikrelaterade artiklar på den svenska delen av wikipedia. Samma projekt genomfördes även höstterminen 2009. Höstterminen 2010 kommer studenterna att presentera några av personerna i den klassiska retorikens historia.