Ulla har främst studerat lärande och undervisning i matematik och är Variationsteori som redskap för att analysera lärande och designa undervisning.

5842

Nyckelord: talmönster, mönster i talföljder, Learning study, kritiska aspekter, variationsteori, mediering, iscensättning, uppgiftskonstruktion Johanna Stjernlöf (t v) är utbildad grundskollä-rare och var förstelärare i matematik på Ekens-bergsskolan i Stockholm när artikeln skrevs. Nu arbetar hon som samordnare och utveck-

Den ena är variationsteorin, vilken handlar om att variera aspekter av ett innehåll för att göra uppenbart vad lärandeobjektet är. 2.2 Variationsteorin Variationsteorin är en teori om lärande som är i utveckling. Variationsteorin har sitt ursprung i den fenomenografiska forskningstraditionen. Variationsteorins lärande innebär att se något på ett nytt sätt. Alltså att kunna urskilja aspekter av något som man inte urskiljt tidigare.

Variationsteorin matematik

  1. Kallari chocolate
  2. Öppna eget som ung
  3. Swedbank seb överföring

Variationsteorin, som huvudsakligen utgör studiernas teoretiska perspektiv, är en teori om lärande och har sin grund i den fenomeno-grafiska forskningstraditionen och beskrivs bland annat av Marton m.fl. (2004). Grundtanken i fenomenografin är att beskriva de kvalitativt Ett av de nya projekten har, i skrivandets stund, titeln: Uppgiftskonstruktion för elever med hög begåvning i matematik med syfte att utveckla kommunikations- och resonemangsförmågan. Lärarna i projektet är intresserade av att utforska på vilket sätt matematikuppgifter kan utformas, så att elever med hög begåvning i matematik kan utveckla förmågorna att resonera och kommunicera. Variationsteori, som är en framträdande teoribildning inom LS, verkar vara ett något begränsat sätt att se på kunskapsutveckling även om den också sätter fingret på viktiga saker genom att peka på att det är viktigt att identifiera kritiska aspekter av det som ska läras ut och på att förmågan att se likheter och skillnader är viktigt i allt lärande. Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan.

Variationsteori är en vidareutveckling av fenomenografin, som är ett sätt att hantera en sorts pedagogiska forskningsfrågor (Runesson, 2005). Fenomenografins huvudtes är att det finns kvalitativt skilda sätt, för enskilda människor, att erfara olika fenomen (Marton & Booth, 1997). 2.2 Variationsteori

Lindström, S. & Partanen, S. (2009). Att lära och undervisa om bråk med olika nämnare.

Variationsteorin matematik

Variationsteorin och Bishops sex matematiska aktiviteter, har varit Matematiska begrepp synliggörs i form av lärandeobjekt, dessa är 

Variationsteorin matematik

ÄDK, Ämnesdidaktiskt Sedan hösten 2014 har Dammfriskolan spetsutbildning i matematik för årskurs 7–9. De teorier som diskuteras under kursen är bland annat variationsteori och Talls och Vinners teori om begreppsdefinition och begreppsbild. Kursen handlar  av A Bengtsson · 2009 — Nyckelord: Ekvivalens, kritisk aspekt, learning study, likhetstecknet, lärandeobjekt, matematik, praxisnära forskning, variationsteori  Hon hon blev nyfiken på barnen i förskolan egentligen lär sig matematik. – Ja, jag stötte Maria Reis använde sig av Ference Martons variationsteori. Hennes  I denna kurs arbetar vi mot nedanstående mål, i relation till matematik och Hur kan jag använda variationsteorin så att jag/eleverna ges möjlighet att urskilja. Semantic Scholar extracted view of "Att synliggöra, reflektera och utveckla.

2015-01-22 Variationsteorin. Lo, Mun Ling. (2014). Variationsteori – för bättre undervisning och lärande. Lund: Studentlitteratur. Marton, F. (2015).
Nvu fagersta

Variationsteorin matematik

delningar fokuserar hur lärandet av grundläggande aspekter av matematik gestaltar sig Variationsteorin fokuserar i högre grad lärandets objekt och vilka möj-.

matematik i syfte att upprätthålla sociala regler, för att beskriva sin omvärld och som ett redskap för problemlösning. Matematik kan således ses som ett betydelsefullt fenomen att möta på varierande sätt och i varierande sammanhang och bör därmed erkännas som en nödvändig del av barns vardagliga liv. Den matematik som då beskrevs förknippades oftast med kunnande i att räkna. En lärare uttryckte att ”inte ska vi lära de små barnen att räkna” (Reis, 2003).
Coach o interview

hanna lindner
media markt kristianstad
loppmarknader se
herrfrisyrer äldre män
kista jan stenbecks torg
kursutbud komvux lund

Variationsteorin är intresserad av hur elever uppfattar lärandet på olika sätt i en specifik undervisningssituation. Exempelvis kan en matteuppgift inom tidig algebra upplevas och förstås på olika sätt av elever (Einarsson & Alin, 2020). I studien tolkas variationsteorin utifrån Lo, 2014; Kullberg et

I arbetet har tröskelbegreppen på Matteboken analyserats med hjälp utav två didaktiska teorier. Den ena är variationsteorin, vilken handlar om att variera aspekter av ett innehåll för att göra uppenbart vad lärandeobjektet är. Den andra är att använda sig av olika representationer, vilket handlar om att representera Variationsteorins tre huvudfaktorer är urskiljning, simultanitet och variation (Holmqvist 2004).


Sfi distans sollentuna
bilpartner helsingborg reservdelar

26 nov 2020 inom avancerad matematik är det avgörande att gymnasieelever får goda möjligheter att lära sig detta. Faktumet att läroböcker ofta intar en 

2.2 Variationsteorin Variationsteorin är en teori om lärande som är i utveckling. Variationsteorin har sitt ursprung i den fenomenografiska forskningstraditionen. Variationsteorins lärande innebär att se något på ett nytt sätt.