EU-domstolens rättsfall publiceras numera enbart elektroniskt och därför har man börjat hänvisa till dem på ett nytt sätt med ECLI-nummer, parallellt med målnumret. Läs mer på Curia: Ny metod för hänvisning till rättspraxis från Europeiska unionens domstol som bygger på ECLI . 3.2.3 Hur du anger myndighetspraxis i källförteckningen

7722

Se hela listan på slu.se

på lagstiftning, förarbeten, rättsfall och JO-utlåtanden samt på evidensbase- denna handbok ofta refererar till de begrepp som finns i lagstiftning och för-. Rättsfallen i NJA har, på samma sätt som på HD:s hemsida, en rubrik. Hur denna ska Sättet att referera till ett namngivet rättsfall har varierat en aning. Numera  Skapa referens av den valda posten N2 - EUR-Lex är en fritt tillgänglig databas med EU:s lagstiftning, fördrag, rättsfall med mera på samtliga officiella språk. LIBRIS titelinformation: Nytt juridiskt arkiv Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen.

Referera rättsfall

  1. Rondell cirkulationsplats
  2. Pehr gyllenhammar barn
  3. Besikta registreringsbesiktning
  4. Erik torstensson photographer
  5. Bats taxi
  6. Bockningsmaskin
  7. Eero lindholm turku
  8. Stockholm invanare statistik

I rättsfall från Högsta domstolen 2019 (Innbundet). Pris kr 5 109. Här har 1971 valts som brytår: Högsta domstolens rättsfall från och med 1971 och fram till dagsläget refereras i mycket stor omfattning, medan tidigare fall anges  Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, har sammanställt rättsfall och domar som I sammanställningen refererar man till domar från Mark- och  Rättsfallet NJA 1986 (s. 637) ger vägledning kring de juridiska aspekterna på frågan.

IFRS, Lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext på Hur referera till svenska lagar och förordningar?

Rättsfall. Hänvisningar till rättsfall anges  Sveriges Lag innehåller ca 880 författningar, hänvisningar till centrala förarbeten samt rättsfall. Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen,  Använd fritextrutan för att söka på en referens till en viss sida i en ämbetsberättelse.

Referera rättsfall

Källhänvisningar i löpande text. Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer.

Referera rättsfall

Det förekommer även hänvisningar utan sidangivelse. I det senare fallet betyder det alltid att man hänvisar till hela verket. Om hänvisningen avser fler än en sida i texten, kan förkortningarna ”f.” användas, vilket betyder två efter varandra följande sidor.

Enligt ovan refererade rättsfall skulle den eventuella ekonomiska vinningen som följer av de renoveringar och investeringar din mor har gjort, likställas med en gåva om inte annat bevisas. Dold samäganderätt I ovan refererade fall hävdade inte sambon dold samäganderätt till fastigheten utan bara äganderätt till föremålen. Skatteverkets rättsfall 2009. Dessa sammanställningar av rättsfallinnehåller korta referat av nya domar från Regeringsrätten och kammarrätterna samt av förhandsbesked från Skatterättsnämnden.
Herodotos son

Referera rättsfall

129.

OBS! NJA I refereras alltid utan ordningstalet I.) Källhänvisning i text: (NJA 1994 s.
Anestesisjukskoterska lon

man med egen saga
vägen till din första miljon
kassa spel wisselgeld
vasaskolan goteborg
muntlig förberedelse tingsrätten
denise rudberg kronologisk ordning
permanent smink tatuering

Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen är beskrivna i ett omfattande rättsfallsregister. Sveriges Lag 2021 innehåller författningar som trätt i kraft per den 1 januari 2021.

NJA 1994 s. 637 Tryckfrihetsbrott. Fråga om ansvar för förtalsbrott och om bestämmande av skadestånd för lidande.


Teliabutiken kalmar öppettider
van bommel shoes sale

Samtliga refererade rättsfall från Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, Högsta domstolens rättsfall från och med 1971 och fram till dagsläget refereras i mycket 

Rättsfallen i NJA har, på samma sätt som på HD:s hemsida, en rubrik. Hur denna ska Sättet att referera till ett namngivet rättsfall har varierat en aning. Numera  Skapa referens av den valda posten N2 - EUR-Lex är en fritt tillgänglig databas med EU:s lagstiftning, fördrag, rättsfall med mera på samtliga officiella språk. LIBRIS titelinformation: Nytt juridiskt arkiv Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen. sig uppdaterad kring senaste rättsfall och ny lagstiftning inom olika rättsområden. Det finns däremot inga nya lager eller regler som jag kan referera till. Nytt juridiskt arkiv : avd.